درباره ما

درباره ما

شرکت توسعه تدبیر بنا با به کار گیری کارشناسان، متخصصان حرفه ای و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک، صنایع و مدیریت با هدف انجام خدمات مشاوره، طراحی، محاسبه و نظارت در زمینه کلیه ی پروژه های عمرانی و انجام فعالیت های پیمانکاری و اجرای پروژه ها در بخش های ابنیه، تاسیسات، راه و باند، سد و تونل و پل، تاسیسات شهری، احداث شبکه های انتقال آب و فاضلاب، مقاوم سازی ابنیه  موجود، ارائه خدمات مدیریت طرح و خدمات طرح و ساخت توام در پروژه های عمرانی، احداث و راه اندازی کارخانه جات تولید مصالح ساختمانی و ساختمان های پیش ساخته، تولید واحد های مسکونی در قالب انبوه سازی، صدور خدمات فنی و مهندسی، واردات و صادرات کلیه مصالح و لوازم و تجهیزات و تاسیسات، ماشین آلات مورد استفاده در ماشین آلات عمرانی، اخد نمایندگی از شرکت های خارجی و انتقال دانش فنی آن ها، مشارکت و تشکیل کنسرسیوم یا شرکت های خارجی به منظور فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب عقود و قوانین مربوطه، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و بخش خصوصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت تاسیس شده است.

درباره تدبیر بنا